CZ / EN / DE

Trestní právo

V oblasti trestního práva poskytujeme právní služby osobám poškozeným trestným činem nebo přestupkem i svědkům. Zastupujeme osoby v postavení podezřelého, obviněného či odsouzeného.

Klienti nás mohou kontaktovat již před zahájením trestního, případně přestupkového řízení a využít naše služby v průběhu celého řízení.

Zajistíme právní zastoupení v prvostupňovém řízení i v případném řízení o opravných prostředcích. Sepíšeme specializovaná podání, od trestního oznámení až po řádné a mimořádné opravné prostředky.

Zastupujeme osoby poškozené trestným činem, včetně tzv. zvlášť zranitelných obětí (děti, oběti týrání nebo sexualizovaného násilí atd.).

Dbáme o maximální ochranu obětí a usilujeme všemi prostředky o to, aby řízení před příslušnými orgány veřejné moci nebylo pro ně zdrojem další traumatizace. Poskytneme právní pomoc při uplatňování nároku na náhradu škody způsobené trestným činem.

Advokátní kancelář Koreček

JUDr. Slavomír Koreček

Dolní 3088 (Pasáž Lucerna)

Havlíčkův Brod

580 01

Kontakty

Telefon: +420 721 685 743

E-mail: advokat@korecek.eu

ID datové schránky: aa4g7dz

IČ: 71462490

Evidenční číslo ČAK: 11521

(nepovinné)