CZ / EN / DE

Pro města a obce

Městům, obcím a jimi zřizovaným právnickým osobám nabízíme právní podporu zejména ve formě stanovisek k různým právním otázkám.

Připomínkujeme nebo vyhotovíme smlouvy o nákupu zboží a služeb z veřejných rozpočtů.

Poskytujeme podporu obcím, které vystupují jako správní orgán při rozhodování o právech a povinnostech osob, nebo které jsou účastníky správního řízení před orgány veřejné moci.

Nabízíme pomoc při uspořádání vztahů k nemovitostem s majetkovou účastí měst a obcí.

Advokátní kancelář Koreček

JUDr. Slavomír Koreček

Dolní 3088 (Pasáž Lucerna)

Havlíčkův Brod

580 01

Kontakty

Telefon: +420 721 685 743

E-mail: advokat@korecek.eu

ID datové schránky: aa4g7dz

IČ: 71462490

Evidenční číslo ČAK: 11521

(nepovinné)