CZ / EN / DE

Pro zaměstnavatele

Poskytujeme poradenství v oblasti výkonu práv a povinností zaměstnavatele.

Připomínkujeme nebo koncipujeme vnitřní předpisy, kolektivní smlouvy, případně další interní dokumenty.

Revidujeme pracovní smlouvy, dohody o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr, o náhradě škody a další dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Koncipujeme písemnosti adresované zaměstnancům, případně orgánům veřejné moci v oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti práce atd.

Účastníme se jednání s odborovými organizacemi.

Advokátní kancelář Koreček

JUDr. Slavomír Koreček

Dolní 3088 (Pasáž Lucerna)

Havlíčkův Brod

580 01

Kontakty

Telefon: +420 721 685 743

E-mail: advokat@korecek.eu

ID datové schránky: aa4g7dz

IČ: 71462490

Evidenční číslo ČAK: 11521

(nepovinné)