CZ / EN / DE

Pracovní právo

Klienti v postavení zaměstnanců, osoby pracující na základě dohod uzavřených mimo pracovní poměr i uchazeči o zaměstnání u nás dostanou srozumitelné informace a rady v pracovněprávních záležitostech. Poskytneme poradu ve věcech uzavření, změny i rozvázání pracovního poměru, odpovědnosti za škodu na straně zaměstnance i zaměstnavatele, ve věci mzdových a platových nároků, pracovních úrazů a nemocí z povolání či diskriminačního jednání a šikany na pracovišti a v celé řadě dalších záležitostí vztahujících se k výkonu práce.

Navrhneme znění písemností, dopisů a podání, poskytneme připomínky k předloženým smlouvám, dohodám či výzvám.

Pomůžeme sepsat podněty pro orgány dozoru nad bezpečností práce, orgány ochrany veřejného zdraví a další.

Zastoupíme zaměstnance ve sporech se zaměstnavateli, a to ať už při jejich smírném řešení, nebo v řízení před soudem.

Advokátní kancelář Koreček

JUDr. Slavomír Koreček

Dolní 3088 (Pasáž Lucerna)

Havlíčkův Brod

580 01

Kontakty

Telefon: +420 721 685 743

E-mail: advokat@korecek.eu

ID datové schránky: aa4g7dz

IČ: 71462490

Evidenční číslo ČAK: 11521

(nepovinné)