CZ / EN / DE

Obchodní právo

Sepíšeme smlouvy běžné v obchodním styku (kupní, o dílo, nájemní, licenční, o obchodním zastoupení atd.). Připravíme nebo zrevidujeme všeobecné obchodní podmínky nebo jiné dokumenty v rámci obchodní činnosti.

Poskytujeme služby v oblasti vymáhání pohledávek, a to včetně řízení před soudem. Doporučíme vhodné prostředky k zajištění závazků v obchodním styku. Zastupujeme podnikatele ve sporech o nároky z vadného plnění.

Připomínkujeme pojistné smlouvy, pomáháme s uplatněním nároku na pojistné plnění vůči pojišťovnám.

Nabízíme specializované právní konzultace subjektům podnikajícím v oblasti zdravotních služeb, od povinností vůči příslušným orgánům veřejné moci po odpovědnost ze smlouvy o péči o zdraví.

Advokátní kancelář Koreček

JUDr. Slavomír Koreček

Dolní 3088 (Pasáž Lucerna)

Havlíčkův Brod

580 01

Kontakty

Telefon: +420 721 685 743

E-mail: advokat@korecek.eu

ID datové schránky: aa4g7dz

IČ: 71462490

Evidenční číslo ČAK: 11521

(nepovinné)