CZ / EN / DE

Občanské právo

Řešíme veškeré záležitosti občanského práva, od sepisování smluv a jiných písemností, přes poradenství v oblasti závazků, nároků z vadného plnění, ochrany spotřebitele nebo vymáhání pohledávek.

Poskytujeme spolehlivé služby v oblasti práva nemovitostí, ať už se jedná o jednoduchou koupi či darování, nebo o uspořádání komplikovaných právních poměrů k pozemkům, bytům či domům a s tím spojeným řízením před příslušnými orgány veřejné moci. Nabízíme klientům možnost využít tzv. advokátní úschovy (cenu nemovitosti skládá kupující na účet a prodávajícímu je vyplacena až ve chvíli, kdy dojde ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; v opačném případě se prostředky kupujícímu vracejí). Současně s podpisem příslušných smluv poskytujeme službu ověření podpisů.

Poskytujeme poradenství ve věcech majetkové újmy (náhrada škody) i v záležitostech týkajících se nemajetkové újmy (poškození zdraví, zásah do osobnostních práv).

Provázíme klienty při uplatňování nároků na pojistné plnění.

Zastupujeme klienty v civilním řízení před soudy všech stupňů.

Advokátní kancelář Koreček

JUDr. Slavomír Koreček

Dolní 3088 (Pasáž Lucerna)

Havlíčkův Brod

580 01

Kontakty

Telefon: +420 721 685 743

E-mail: advokat@korecek.eu

ID datové schránky: aa4g7dz

IČ: 71462490

Evidenční číslo ČAK: 11521

(nepovinné)