CZ / EN / DE

Běžné právní služby

§

Občanské právo

 • Smlouvy
 • Nemovitosti
 • Pohledávky
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
 • Majetkové vztahy
Více
§

Rodinné právo

 • Péče o nezletilé
 • Výživné
 • Rozvod manželství
 • Společné jmění manželů
Více
§

Trestní právo

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozených
 • Právní pomoc při podání vysvětlení
Více
§

Pracovní právo

 • Poradenství v pracovněprávních vztazích
 • Zastupování v pracovněprávních sporech
Více

Pro podnikatele a právnické osoby

§

Obchodní právo

 • Smlouvy a spory ze smluv
 • Pohledávky
 • Zajištění závazků
 • Korporátní právo
 • Ochrana osobních údajů
Více
§

Pro města a obce

 • Právní stanoviska
 • Podpora pro rozhodování ve správních řízeních
 • Řešení právních vztahů k nemovitostem
Více
§

Pro spolky a nadace

 • Stanovy, nadační listiny a další písemnosti
 • Rejstříkové řízení
 • Majetkové vztahy a rozhodování
 • Sportovní právo
Více
§

Pro zaměstnavatele

 • Revize pracovněprávních dokumentů
 • Revize a tvorba vnitřních předpisů
 • Spory se zaměstnanci
Více

Nenašli jste službu, kterou potřebujete? Kontaktujte nás.

Kontakty

Cena služeb

Na ceně právních služeb se s klienty vždy dohodneme předem.

Cena právních služeb může být sjednána

1) hodinovou sazbou, zejména v případě poradenství nebo revize dokumentů (výše sazby vychází ze složitosti dané věci a sjednává se s klientem předem)

2) pevnou částkou za dohodnutou službu, případně za každý jednotlivý úkon v dané věci

3) paušální měsíční částkou v případě dlouhodobé spolupráce


Nedojde-li k jiné dohodě mezi advokátem a klientem, řídí se odměna za právní služby tzv. advokátním tarifem, tj. vyhláškou č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.

Advokátovi dále náleží náhrada hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovní náhrady) a náhrada promeškaného času.

Přijímáme bezhotovostní platby bankovním převodem i platby v hotovosti.

Naše kancelář je plátcem DPH.

Advokátní kancelář Koreček

JUDr. Slavomír Koreček

Dolní 3088 (Pasáž Lucerna)

Havlíčkův Brod

580 01

Kontakty

Telefon: +420 721 685 743

E-mail: advokat@korecek.eu

ID datové schránky: aa4g7dz

IČ: 71462490

Evidenční číslo ČAK: 11521

(nepovinné)